Privacybeleid

Verwerking van persoonlijke gegevens

De bescherming van je persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken is belangrijk voor ons. Runoff Studio gaat veilig en zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

Bij de verwerking voldoen we aan de eisen die worden gesteld door de privacywetgeving:
– In ons Privacybeleid geven we duidelijk aan met welk doel we de persoonlijke gegevens verwerken.
– We beperken het verzamelen van persoonlijke gegevens tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
– We vragen eerst je toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is.
– We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van de partijen die in onze opdracht persoonlijke gegevens verwerken.
– Wij respecteren jouw recht om je persoonlijke gegevens op te vragen voor inzage, rectificatie of verwijdering.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Runoff Studio, voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid:
– Voor- en achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (alleen bij webshopbetalingen)
– IP-adres

Verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens
Runoff Studio verwerkt geen speciale categorieën van persoonsgegevens.

Met welk doel we persoonlijke gegevens verwerken

Runoff Studio verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Je betaling afhandelen
– De mogelijkheid om je te e-mailen als dat nodig is om onze services te voltooien
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om producten aan je te leveren
– Runoff Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Runoff Studio maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen met betrekking tot zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Deze geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een mens deze besluiten hoeft te bevestigen.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Runoff Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel wettelijk verplicht is.

Verstrekking aan derden

We kunnen je gegevens delen met onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Informatie die met cookies wordt verzameld, wordt gedeeld met Google, zoals hieronder wordt aangegeven.

Cookies

Op onze website kunnen cookies worden geplaatst door derden die wij hebben ingeschakeld. Als je onze website blijft gebruiken, geef je toestemming voor dit gebruik van cookies.

www.runoff.studio gebruikt cookies met Google Analytics, die op uw pc worden opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het geheugen van de internetbrowser van je computer. Dit is om het gebruik van de website bij te houden.

Cookies maken het in de eerste plaats mogelijk om internetbrowsers te herkennen. De cookies op www.runoff.studio verzamelen geen persoonlijke gegevens.
De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om aanvullende diensten in verband met het gebruik van internet en de website te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

Cookies kunnen handmatig worden verwijderd door het juiste menu in uw internetbrowser te selecteren of door ze van je harde schijf te verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van cookies vind je in het helpmenu van je internetbrowser.

Gebruik zonder cookies

De prijzen voor alle producten worden duidelijk weergegeven op onze website. We besteden veel zorg aan het correct weergeven van de inhoud van deze website, maar het kan voorkomen dat een productprijs niet correct wordt weergegeven. Wanneer de verkeerde prijs wordt weergegeven, is de later aangegeven prijs de juiste prijs.

Inzage, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Runoff Studio. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonlijke gegevens, zoals die door ons zijn opgeslagen, naar een andere organisatie te sturen.

Je kunt ons verzoeken al uw gegevens te verwijderen, met uitzondering van de gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zichtbaar zijn op deze kopie. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, binnen vier weken.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Runoff Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Neem contact op met

Naam: Ruben Groeneveld

Adres: IJsselstraat 36c
7008AA, Doetinchem
Nederland

E-mail: [email protected]

Website: www.runoff.studio

KvK (bedrijfsregistratienummer): 71673989