The 5 most-asked questions about a handmade artwork of your car

1 – What’s the value of a handmade artwork? Your car is surrounded by stories and memories that make it special. It’s not just any car, it’s your car – there’s no second one like it. That’s probably why you’re looking for a unique way to immortalize your ride. I use a simple, 3-step process […]

De 5 meest gestelde vragen over een handgemaakt kunstwerk van jouw auto

1 – Wat is de waarde van een handgemaakt kunstwerk? Jouw auto is omringd door verhalen en herinneringen die hem bijzonder maken. Het is niet zomaar een auto, het jouw auto – daar is geen tweede van. Dat is waarschijnlijk waarom je op zoek bent naar een unieke manier om jouw auto te vereeuwigen. Ik […]